חאג' שירותי הנדסה בע"מ
בריכת מים – ציפורי תכנון מיכל מים וחדר משאבות למערכת מתזי מים בתוך קומפלקס חינוכי. הפרויקט כלל עבודות פיתוח חוץ בצמוד למיכל ומעליו, כולל יצירת רחבה פנוראמית המשקיפה לעבר עמק בית נטופה.
AHLANNET בניית אתרים